Kierownik szkolenia praktycznego

Agnieszka Kazimierczak