Wychowawcy klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

 

Wychowawcy klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
I LO I TŻ/TA  I TR
Ewa Szlaga-Ortmann  Natalia Knapik  Marta Hodorowicz
II LO- po szkole podstawowej II TE/TA- po szkole podstawowej II TŻ- szkole podstawowej
 Ewelina Telega  Alicja Ludwikowska  Mirosława Cyman
II LO- po gimnazjum II TE/TA - po gimnazjum II TŻ- po gimnazjum
Maria Browarczyk Kamila Gilmajster Marlena Żeleźnik-Bronk
III LO III TE/TA III TŻ
Bożena Wróblewska Aleksandra Klaman-Chmielewska Iwona Tesmer
IV TE IV  TŻ/TA  
Lucyna Kuczkowska Agnieszka Kazimierczak