Szkoła promująca zdrowieO PROJEKCIE

ZSP w Sierakowicach jest w okresie przygotowawczym realizacji założeń programu Szkoła Promująca Zdrowie w celu  uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu, który nadaje Pomorski Kurator Oświaty. Certyfikaty przyznawane są na okres 5 lat. Po upływie tego okresu szkoła może starać się ponownie o jego nadanie.

Wszelkie niezbędne materiały znajdują się na stronie http://www.kuratorium.gda.pl w zakładce: Edukacja/Kształcenie – Szkoła Promująca Zdrowie. Na potrzeby realizacji Programu został opracowany „Poradnik dla Pomorskiej Sieci Szkół/Placówek realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie”, który zawiera niezbędne wskazówki i materiały pomocnicze w tym zakresie. 

Poradnik- Szkoła Promująca Zdrowie

 
ANKIETA

WYNIKI ANKIETY W ZSP
WNIOSKI :

Ankieta dla rodziców

 1. Ponad 75% ankietowanych rodziców zna zasady zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.
 2. Wiedzę na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia rodzice czerpią z telewizyjnych programów kulinarnych i Internetu.
 3. 70% ankietowanych rodziców stosuje zasady zdrowego żywienia natomiast 50% ankietowanych stosuje zasady aktywności fizycznej.
 4. 50% ankietowanych rodziców dzieli się wiedzą na temat zasad odżywiania/ zasad zdrowego stylu życia – wiedzę przekazują przede wszystkim dzieciom, rodzinie i znajomym.
 5. Ok. 50% ankietowanych rodziców doskonali w rodzinie zasady zdrowego stylu życia/ zdrowego żywienia.
 6. Powyżej 40% ankietowanych rodziców ma świadomość, że niewystarczająco doskonalą zasady zdrowego stylu życia/ zdrowego żywienia.
 7. Ok. 50% ankietowanych rodziców jest zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia poprzez warsztaty kulinarne w ZSP w Sierakowicach lub poprzez wykłady ze specjalistą (ok. 24%).
 8. Wiedzę o zdrowym stylu życia rodzice chcieliby pogłębić poprzez udział w imprezie promującej zdrowy styl życia w ZSP  Sierakowicach (38%),  poprzez szkolny blog o aktywności fizycznej prowadzony przez uczniów ZSP (27%) i porady trenera personalnego zorganizowane w ZSP w Sierakowicach (26%).

Ankieta dla uczniów:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 1. Ponad 50% ankietowanych uczniów zna zasady zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.
 2. Wiedzę o zasadach zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia młodzież czerpie z  akcji/ imprez prozdrowotnych w środowisku/ regionie – 40% oraz od rodziców (40%).
 3. Ponad 60% ankietowanych uczniów przyznaje, że rodzina stosuje zasady zdrowego żywienia, ale nie wystarczająco.
 4. Ponad 30% ankietowanej młodzieży nie stosuje zasad zdrowego żywienia podczas przygotowywani posiłków.
 5. Ponad 50% ankietowanych uczniów nie dzieli się wiedzą na temat zasad zdrowego żywienia/ zdrowego stylu życia.
 6. Ok. 74% ankietowanych uczniów jest zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia poprzez warsztaty kulinarne w ZSP w Sierakowicach lub poprzez wykłady ze specjalistą (ok. 67%).
 7. Wiedzę o zdrowym stylu życia uczniowie chcieliby pogłębić poprzez porady trenera personalnego (73%) oraz powyżej 40% młodzieży deklaruje udział w imprezie promującej zdrowy styl życia i pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

TECHNIKUM EKONOMICZNE

 1. 72% ankietowanych uczniów zna zasady zdrowego odżywiania natomiast 60% zna zasady zdrowego stylu życia.
 2. Wiedzę na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia rodzice czerpią z Internetu (ponad 70%)  oraz z telewizyjnych programów kulinarnych (48%) i telewizyjnych programów o aktywności fizycznej (45%).
 3. Ankietowani przyznają, że w rodzinie stosują zasady zdrowego żywienia, ale nie wystarczająco (80%).
 4. Ok. 20% ankietowanych uczniów nie stosuje zasad zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia.
 5. Ok. 55% ankietowanych uczniów jest zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia poprzez wykłady ze specjalistą oraz poprzez warsztaty kulinarne w ZSP w Sierakowicach  (ok.41%).
 6. Wiedzę o zdrowym stylu życia uczniowie chcieliby pogłębić poprzez porady trenera personalnego (59%) natomiast 38% młodzieży deklaruje udział  w pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH/TECHNIKUM AGROBIZNESU

 1. Ponad 60% ankietowanych uczniów zna zasady zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.
 2. Wiedzę o zasadach zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia młodzież czerpie z telewizyjnych programów  kulinarnych (57%) oraz z akcji/ imprez prozdrowotnych w środowisku/ regionie – 45% i telewizyjnych programów o aktywności fizycznej (42%).
 3. Ponad 70% ankietowanych uczniów przyznaje, że rodzina stosuje zasady zdrowego żywienia, ale nie wystarczająco natomiast 55% młodzieży deklaruje, że rodzina stara się doskonalić zasady zdrowego żywienia.
 4. 20% ankietowanej młodzieży nie stosuje zasad zdrowego żywienia podczas przygotowywani posiłków.
 5. Ponad 50% ankietowanych uczniów dzieli się wiedzą, ale rzadko na temat zasad zdrowego żywienia/ zdrowego stylu życia.
 6. Ok. 60% ankietowanych uczniów jest zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia poprzez warsztaty kulinarne w ZSP w Sierakowicach lub poprzez wykłady ze specjalistą (ok. 58%).
 7. Wiedzę o zdrowym stylu życia uczniowie chcieliby pogłębić poprzez porady trenera personalnego (48%) oraz powyżej 40% młodzieży deklaruje udział w imprezie promującej zdrowy styl życia.

 

 

 
LINKI 

http://www.kuratorium.gda.pl/szkola-promujaca-zdrowie/
https://www.ore.edu.pl/promocja-zdrowia/4426-przydatne-linki#