Jesteś tutaj: Start
item column

"Pola Nadziei?

Dnia 3 października 2012r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sierakowicach  pięknym gestem zebrali wspólnie sadzonki żonkili, aby uczestniczyć w akcji charytatywnej "Pola Nadziei". 

Czytaj więcej...


Wybory do Samorz?du Uczniowskiego 2012

We wtorek 2 pa?dziernika 2012 roku odby?y si? wybory do Samorz?du Uczniowskiego. Po raz kolejny uczniowie wybierali godnego nast?pc? na przewodnicz?cego szko?y oraz nowego opiekuna SU.

Czytaj więcej...


Dzień Sportu

W poniedziałek  01.10.2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyła się impreza sportowo - rekreacyjna pod nazwą ?Dzień sportu?. Tego typu zawody odbywają się w naszej szkole niemal każdego roku. Są one organizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego, którym pomocą służą pozostali nauczyciele szkoły i wyznaczeni uczniowie, którzy nie biorą udziału w żadnej konkurencji.

Czytaj więcej...


Otrz?siny w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

27 wrze?nia 2012 r. w ZSP w Sierakowicach odby?o si? uroczyste przyj?cie pierwszoklasistów do spo?eczno?ci szkolnej zwane potocznie otrz?sinami. Zabaw? przygotowali uczniowie drugiej klasy technikum kszta?c?cego w zawodzie technik ekonomista wraz z opiekunami: pani? Lucyn? Kuczkowsk? oraz panem Dawidem Chmielewskim.

Czytaj więcej...


Europejski Dzie? J?zyków

25 wrze?nia 2012 roku obchodzili?my w ZSP w Sierakowicach Europejski Dzie? J?zyków. G?ównym celem tego ?wi?ta by?o u?wiadomienie spo?eczno?ci szkolnej znaczenia wieloj?zyczno?ci w Europie, piel?gnowanie ró?norodno?ci j?zykowej i kulturowej oraz wspieranie nauki j?zyków obcych.

Czytaj więcej...


Ciekawe spotkanie w bibliotece?

24 wrze?nia 2012r. o godz. 16:30 w Bibliotece Publicznej w Kartuzach odby?o si? spotkanie autorskie z pisark? Ma?gorzat? Kalici?sk?.

Czytaj więcej...

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniówJesteś tutaj: Start